L-M?PN jifra? lil studenti Maltin li reb?u kompetizzjoni tal-Microsoft
Miktub: 6/20/2007 12:22:32 PM
Awtur: maltarightnow.com

Fi stqarrija li ?ar?u l-M?PN fera? lil l-erba' studenti universitarji Maltin mid-Dipartiment tal-Computer Services and Artificial Intelligence ta' l-Universita' ta' Malta li reb?u kompetizzjoni re?jonali tal-Microsoft imsej?a Image Cup. Dawn l-istudenti issa se jikkompetu f'finali li se ssir ?ewwa l-Korea t'Isfel f'Awwissu li ?ej.

L-M?PN qalu li g?al darb'o?ra din hi konferma tal-kapa?ita' ta?-?g?a?ag? Maltin li qeg?din ja?tfu l-opportunitajiet li qeg?din jing?ataw lilhom u jibdluhom f'su??ess kemm g?alihom kfi ukoll g?al pajji?na. Dan ikompli mas-su??ess li kisbu grupp ie?or ta' studenti Maltin mill-Kulle?? ta' St Martins Institute for IT li f'e?amijiet mill-Universita' ta' Londra fil-qasam tat-teknolo?ija u l-Informatika ?ew l-ewwel fid-dinja. Is-sena li g?addiet ukoll l-istudenti ta' l-MCAST kienu kisbu su??ess u ?ew fit-tieni post f'kompetizzjoni internazzjonali.

L-istqarrija tal-M?PN tkompli tg?id li l-Universita ta' Malta u l-MCAST li llum jilqg?u fi ?danhom eluf ta' studenti Maltin u G?awdxin hu investiment qawwi fil-?ejjieni tal-pajji?, fl-industrija, fil-kummer? u fis-servizzi. Is-su??ess li qed i?ibu lejn pajji?na ?-?g?a?ag? u l-istudenti Maltin u G?awdxin hu frott tal-kapa?ita' ta' l-istess ?g?a?ag? u studenti u ta' l-investiment qawwi li qed isir fil-qasam edukattiv li hu investiment fil-?iliet, fil-kapa?itajiet u fl-g?erf tal-bniedem b?ala ri?ors u b?ala kapital uman.? 2004-2007 - Media.Link Communications Co. Ltd - www.maltarightnow.com

small hair extension clips hair extensions tools suppliers clip in hair extensions hair extensions amazon bandana hairstyles curly hair lace wigs klarna hair extensions human hair bob cut wigs hair extensions uk fake bun hairpiece how to grow hair overnight human lace wigs halo couture extensions price how to start hair export business hair extensions